Informatie & advies

Media zijn onlosmakelijk met ons dagelijks leven verbonden. De invloed en de rol van de media is een hot topic, vaak met een negatieve en soms ook sensatiebeluste insteek. Dagelijks is er wel iets in het nieuws te lezen over schending van online privacy, dreigtweets, online pesten, cybercrimes of door de media uitvergrote thema’s (of 'digitale trends' als je 't zo wilt noemen) als happy slapping, bangalijsten en FOMO (Fear Of Missing Out). Vooral scholen krijgen te maken met de negatieve aspecten van (sociale) media. Hierdoor worden de leuke kanten en voordelen van moderne media overschaduwd. Dat is jammer, want nieuwe media bieden volop kansen en mogelijkheden voor het onderwijs, zonder daarbij de schaduwkanten uit het oog te verliezen.

Aanbod mediawijze scholen
Scholen kunnen bij MediaSwitch terecht voor info, advies en voorlichting rond mediawijze thema’s. Een greep uit de mogelijkheden:

  • uitvoer activiteiten mediawijsheid (lessen, workshops, ouderavond et cetera)
  • doorlopende leerlijn mediawijsheid
  • mobieltjesbeleid
  • visie-ontwikkeling sociale media in onderwijs
  • educatieve inzet sociale media in de groep of klas
  • gebruik sociale media t.b.v. profilering van school/instelling
  • vergroten ouderparticipatie via sociale media
  • beleidsadvies social mediagebruik door personeel

 

Docententraining

Quotes uit: rapport 'Samen doen, samen zijn', Now it's our time 2012